Afriso Ms Zawór Bezpieczeństwa C.O 1,5 Bar Dn15 Gw/Gw 1/2″ X 3/4″ Z Wyjściem Gw 1/4″ Na Manometr (42500)

SKU: 74dd6c601389 Kategorie: ,

Opis

AFRISO MS ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA C.O 1,5 BAR DN15 GW/GW 1/2″ X 3/4″ Z WYJŚCIEM GW 1/4″ NA MANOMETR 42 500 MS – zawór bezpieczeństwa do instalacji grzewczych (pokrętło czerwone). Zawory bezpieczeństwa służą do zabezpieczenia urządzenia przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w instalacji. ciśnienie otwarcia zaworu: 1,5 bar przyłącza: Rp½”x Rp¾” maksymalna moc instalacji wg TUV: 50 kW ZASTOSOWANIE Membranowe zawory bezpieczeństwa MS przeznaczone są wyłącznie do zabezpieczenia instalacji grzewczych zgodnych z PN-EN 12828 przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, w których wykorzystano następujące media: woda, mieszaniny wody i substancji zapobiegających zamarzaniu, ciecze należące do grupy 1 oraz 2 (zgodnie z podziałem wskazanym w dyrektywie ciśnieniowej, Artykuł 9), które nie wpływają niszcząco na materiały użyte w zaworze. Maksymalna moc grzewcza instalacji, która może zostać zabezpieczona przez zawór, zależna jest od średnicy wlotu zaworu i ciśnienia otwarcia. Montaż Przed montażem zaworu bezpieczeństwa należy dokładnie przepłukać instalację. Zanieczyszczenia takie jak konopie, opiłki metalu mogą powodować nieprawidłowe działanie zaworu. Zawór bezpieczeństwa nie może być poddany działaniu zbyt wysokiej temperatury, np. podczas spawania lub lutowania. Zawór bezpieczeństwa należy zamontować dopiero po wykonaniu tych prac. Należy pamiętać, że zawór bezpieczeństwa powinien być zainstalowany w takim miejscu, aby odizolować go od wpływu otoczenia (ujemna temperatura, wpływ czynników atmosferycznych). Zawór bezpieczeństwa należy zamontować w miejscu przewidzianym przez producenta źródła ciepła. Jeżeli producent urządzenia nie przewidział montażu zaworu bezpieczeństwa bezpośrednio na urządzeniu, zawór bezpieczeństwa należy zamontować w pobliżu źródła ciepła na przewodzie zasilającym. Rura łącząca instalację z zaworem bezpieczeństwa powinna mieć średnicę nie mniejszą niż średnica wlotu zaworu. Pomiędzy instalacją, a zaworem bezpieczeństwa nie wolno montować armatury odcinającej, ani innej zmniejszającej przepływ cieczy z instalacji do zaworu bezpieczeństwa. Strzałka znajdująca się na wylocie zaworu bezpieczeństwa musi być zgodna z kierunkiem przepływu cieczy – z instalacji przez zawór bezpieczeństwa do rury wyrzutowej. Zawór bezpieczeństwa przykręcić do rury połączeniowej z siłą max 18 Nm. Przykręcenie zaworu ze zbyt dużą siła może spowodować powstanie odkształceń, co w rezultacie może doprowadzić do przecieku i nieprawidłowej pracy zaworu bezpieczeństwa. Montaż rury wyrzutowej Rurę wyrzutową, podłączoną do wylotu zaworu bezpieczeństwa, należy zamontować ze stałym spadkiem i poprowadzić ją do wpustu kanalizacyjnego w bezpiecznym miejscu. Kierunek wypływu cieczy z zaworu bezpieczeństwa oznaczony jest na korpusie zaworu przy pomocy strzałki. Rura wyrzutowa powinna być widoczna i łatwo dostępna. Średnica rury wyrzutowej nie może być mniejsza niż średnica wylotu z zaworu bezpieczeństwa. Rura wyrzutowa nie może być dłuższa niż 2m, przy zastosowaniu maksymalnie dwóch kolan. Na rurze wyrzutowej nie należy montować armatury odcinającej, ani innej utrudniającej wypływ cieczy. W pobliżu wylotu z zaworu bezpieczeństwa zalecamy umieścić dobrze widoczną informację następującej treści: „Podczas pracy instalacji z wylotu zaworu może wypływać ciecz. Ze względów bezpieczeństwa nie blokować wylotu!” Eksploatacja Podczas kontroli poprawności działania zaworu należy zachować szczególną ostrożność, gdyż z wylotu zaworu może wypływać gorąca ciecz. Podczas pracy instalacji, ze względów bezpieczeństwa, ciecz musi mieć możliwość swobodnego wypływu z zaworu poprzez rurę wyrzutową. Nie zamykać wylotu zaworu bezpieczeństwa oraz wylotu rury wyrzutowej. Wyłączenie z eksploatacji, złomowanie Zawory bezpieczeństwa MS AFRISO zbudowane są z materiałów, które można poddać recyklingowi. Parametry Dopuszczenia, certyfikaty i deklaracje zgodności Membranowe zawory bezpieczeństwa MS zgodne są z dyrektywą ciśnieniową PED 2014/68/ UE. Posiadają także oznakowanie TÜV oraz Certyfikat Badania Typu wydany przez Urząd Dozoru Technicznego.

Afriso Ms Zawór Bezpieczeństwa C.O 1,5 Bar Dn15 Gw/Gw 1/2″ X 3/4″ Z Wyjściem Gw 1/4″ Na Manometr (42500) Terma

anna wileńska, gwiazda wzór, milles and more, bransoletki infinity, dziurki w nosie i dziurki w uszach, nysa klodzko pl, galeria slupska, i love nysa, rozmiary diamentów, kolczyki z diamentem, zegarek, biżuteria 2018, i lo ostrow, zlot krotoszyn 2017, mielec katowice, paski do zegarków poznań, wisiorki przyjaźni, pudełko na smoczek

5 kw fotowoltaika